Graus

Quan l’Aprenentatge Servei implica Responsabilitat Social

Oficina d’ApS de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona – La Facultat d’Educació aposta per l’aprenentatge servei com una proposta educativa que vincula les tres missions de la universitat: docència, recerca i responsabilitat social. Estem convençuts que l’ApS permet formar professionals més competents i compromesos, afavoreix la recerca per i amb la comunitat i fa possible una universitat més sensible i responsable amb el seu entorn.

És per això que des del curs 2009-2010, l’antiga Facultat de Pedagogia va donar suport a diverses iniciatives d’aprenentatge servei que estaven desenvolupant alguns dels seus professors i professores, va ampliar l’oferta d’experiències i les va generalitzar a tots els seus estudis de grau. Per tal d’impulsar i gestionar aquest projecte va constituir l’Oficina de l’ApS.

Des d’aquell curs i fins ara, l’ApS s’ha anat consolidant i les línies de treball que es desenvolupen en l’actualitat són les següents:

  1. Incorporació de l’aprenentatge servei en els estudis que s’imparteixen a la nova Facultat d’Educació.
  2. Establiment de relacions de col·laboració amb diverses entitats socials per facilitar als estudiants espais de servei i d’aprenentatge.
  3. Institucionalització de l’aprenentatge servei i consolidació d’una infraestructura sostenible que permeti impulsar la seva implantació.

En relació a la primera línia de treball, el programa d’ApS és un conjunt d’accions organitzatives i pedagògiques destinades a introduir aquesta metodologia en els diferents ensenyaments de la Facultat:

  • ApS a primer curs: L’alumnat que acaba d’entrar a qualsevol dels graus de la facultat té la possibilitat de viure una primera experiència formativa i d’implicació cívica lligada als seus estudis, que es valora i reconeix en crèdits ECTS. Els projectes d’ApS que s’ofereixen són Els amics i amigues de la lectura (Consorci d’Educació de Barcelona) programa que consisteix en ajudar a alumnes de Primària i Secundària a millorar la competència lectora i a gaudir llegint; i l’acompanyament a infants i joves en risc (AFEV). Durant el curs 2013-2014 s’ha comptat amb la participació de 103 estudiants de primer de grau.
  • ApS transversal: L’alumnat de segon a quart de grau tenen un ventall de propostes a escollir d’acord als seus interessos o necessitats formatives, que es valoren i reconeixen en crèdits ECTS. Els estudiants poden escollir entre els 14 projectes que s’ofereixen des de 2n a 4t (per exemple, Educació Física i Intervenció Socioeducativa amb la Direcció General de Règim Penitenciari i amb la Federació Catalana d’Associacions de Famílies i Persones amb Problemes de Salut Mental). El curs 2013-2014 s’ha comptat amb la participació de 89 estudiants.
  • ApS al Campus Mundet: Projectes que es realitzen al campus Mundet i que organitzen els professors per tal de dinamitzar i fer activitats col·laboratives entre tots els alumnes que conviuen al campus (per exemple, Mundet més enllà de les aules, amb la Comissió de Dinamització Cultural i Lingüística de la Facultat). El nombre d’estudiant implicats el curs 2013-201 ha estat de 11.
  • ApS a les assignatures: El professorat d’algunes assignatures dels graus i màsters han incorporat l’aprenentatge servei com un nou element a la seva metodologia docent i avaluadora. En total durant el curs 2013-2014 hi ha 15 assignatures que s’imparteixen als diferents graus que incorpora la metodologia d’ApS dins del seu Pla docent i uns 260 estudiants hi han estat implicats (per exemple, el projecte Informàtica amb gent gran Centres Cívics de Sagrada Familia, Fort Pienc i Sant Antoni amb estudiants de l’assignatura Ensenyament i aprenentatge en la societat digital del grau de Pedagogia.
  • ApS als treballs de Fi de Grau i de Màster: En alguns casos pilot, en els treballs de fi de grau i de màster, així com també en el pràcticum, s’han realitzat experiències destinades a incrementar la utilitat social d’aquestes recerques i intervencions.

Els reptes de futur del projecte d’ApS de la Facultat d’Educació se centren en continuar impulsant amb la màxima decisió la proposta d’aprenentatge servei adreçada a l’alumnat; i fer-ho en la mesura que la considerem una de les aportacions de més valor pels efectes simbòlic, epistemològic i cívic en la formació de l’alumnat.

L’augment de l’alumnat implicat en activitats d’aprenentatge servei ha de formar part d’una política destinada a aconseguir que tot l’alumnat de primer tingui l’oportunitat de fer una experiència pràctica relacionada amb la seva professió. Una experiència que hauria de servir de base per a les assignatures i, sobretot, per aprendre a reflexionar a partir de la pràctica.

Per a més informació: http://www.ub.edu/educacio/aps