Experiències

Quan l’Aprenentatge Servei implica Responsabilitat Social

Oficina d’ApS de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona – La Facultat d’Educació aposta per l’aprenentatge servei com una proposta educativa que vincula les tres missions de la universitat: docència, recerca i responsabilitat social. Estem convençuts que l’ApS permet formar professionals més competents i compromesos, afavoreix la recerca per i amb la comunitat i fa possible una universitat més sensible i responsable amb el seu entorn.

És per això que des del curs 2009-2010, l’antiga Facultat de Pedagogia va donar suport a diverses iniciatives d’aprenentatge servei que estaven desenvolupant alguns dels seus professors i professores, va ampliar l’oferta d’experiències i les va generalitzar a tots els seus estudis de grau. Per tal d’impulsar i gestionar aquest projecte va constituir l’Oficina de l’ApS.

Des d’aquell curs i fins ara, l’ApS s’ha anat consolidant i les línies de treball que es desenvolupen en l’actualitat són les següents:

  1. Incorporació de l’aprenentatge servei en els estudis que s’imparteixen a la nova Facultat d’Educació.
  2. Establiment de relacions de col·laboració amb diverses entitats socials per facilitar als estudiants espais de servei i d’aprenentatge.
  3. Institucionalització de l’aprenentatge servei i consolidació d’una infraestructura sostenible que permeti impulsar la seva implantació.

En relació a la primera línia de treball, el programa d’ApS és un conjunt d’accions organitzatives i pedagògiques destinades a introduir aquesta metodologia en els diferents ensenyaments de la Facultat:

  • ApS a primer curs: L’alumnat que acaba d’entrar a qualsevol dels graus de la facultat té la possibilitat de viure una primera experiència formativa i d’implicació cívica lligada als seus estudis, que es valora i reconeix en crèdits ECTS. Els projectes d’ApS que s’ofereixen són Els amics i amigues de la lectura (Consorci d’Educació de Barcelona) programa que consisteix en ajudar a alumnes de Primària i Secundària a millorar la competència lectora i a gaudir llegint; i l’acompanyament a infants i joves en risc (AFEV). Durant el curs 2013-2014 s’ha comptat amb la participació de 103 estudiants de primer de grau.
  • ApS transversal: L’alumnat de segon a quart de grau tenen un ventall de propostes a escollir d’acord als seus interessos o necessitats formatives, que es valoren i reconeixen en crèdits ECTS. Els estudiants poden escollir entre els 14 projectes que s’ofereixen des de 2n a 4t (per exemple, Educació Física i Intervenció Socioeducativa amb la Direcció General de Règim Penitenciari i amb la Federació Catalana d’Associacions de Famílies i Persones amb Problemes de Salut Mental). El curs 2013-2014 s’ha comptat amb la participació de 89 estudiants.
  • ApS al Campus Mundet: Projectes que es realitzen al campus Mundet i que organitzen els professors per tal de dinamitzar i fer activitats col·laboratives entre tots els alumnes que conviuen al campus (per exemple, Mundet més enllà de les aules, amb la Comissió de Dinamització Cultural i Lingüística de la Facultat). El nombre d’estudiant implicats el curs 2013-201 ha estat de 11.
  • ApS a les assignatures: El professorat d’algunes assignatures dels graus i màsters han incorporat l’aprenentatge servei com un nou element a la seva metodologia docent i avaluadora. En total durant el curs 2013-2014 hi ha 15 assignatures que s’imparteixen als diferents graus que incorpora la metodologia d’ApS dins del seu Pla docent i uns 260 estudiants hi han estat implicats (per exemple, el projecte Informàtica amb gent gran Centres Cívics de Sagrada Familia, Fort Pienc i Sant Antoni amb estudiants de l’assignatura Ensenyament i aprenentatge en la societat digital del grau de Pedagogia.
  • ApS als treballs de Fi de Grau i de Màster: En alguns casos pilot, en els treballs de fi de grau i de màster, així com també en el pràcticum, s’han realitzat experiències destinades a incrementar la utilitat social d’aquestes recerques i intervencions.

Els reptes de futur del projecte d’ApS de la Facultat d’Educació se centren en continuar impulsant amb la màxima decisió la proposta d’aprenentatge servei adreçada a l’alumnat; i fer-ho en la mesura que la considerem una de les aportacions de més valor pels efectes simbòlic, epistemològic i cívic en la formació de l’alumnat.

L’augment de l’alumnat implicat en activitats d’aprenentatge servei ha de formar part d’una política destinada a aconseguir que tot l’alumnat de primer tingui l’oportunitat de fer una experiència pràctica relacionada amb la seva professió. Una experiència que hauria de servir de base per a les assignatures i, sobretot, per aprendre a reflexionar a partir de la pràctica.

Per a més informació: http://www.ub.edu/educacio/aps

Trenquem el silenci!

Trenquem el silenci! és un programa de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere de prevenció de violència de gènere des del qual fomentem la realització d’accions amb centres educatius. En aquest cas, es treballa amb l’INS Salvat Papasseit la possibilitat de facilitar el procés d’aplicació de la metodologia educativa Aprenentatge i Servei dins les matèries curriculars: Matemàtiques, Ciències socials, Educació Musical, Llengua Catalana i Educació visual i plàstica. El servei es concreta en un acte de sensibilització al barri de la Barceloneta.