Guies

Implantar el ApS en el ámbito local

El documento Consideraciones para implantar el aprendizaje servicio en el ámbito local quiere contribuir a la reflexión sobre cómo difundir y arraigar el aprendizaje servicio en Cataluña, aunque probablemente algunas de sus ideas puedan tener una utilidad más amplia. Desde su irrupción en 2003 y, de manera especial, tras el Decreto del Departament d’Ensenyament para implantar el Servicio Comunitario, la metodología del aprendizaje servicio ha sido adoptada por un número creciente de centros y entidades. Para continuar su difusión, hoy es necesario movilizar y articular localmente diferentes actores a fin de que arraigue en cada municipio, y que tal arraigo sea sostenible y se convierta en una forma estable de trabajo de la escuela con la comunidad.

El aprendizaje servicio representa un cambio educativo y organizativo que exige la colaboración de múltiples actores educativos y sociales. En este sentido, el documento se dirige a las diferentes instituciones y personas implicadas –administraciones, servicios municipales, personal técnico, entidades de la sociedad, centros educativos y otros– para facilitar la puesta en común de las respectivas tareas y puntos de vista y, en la medida de lo posible, iniciar la búsqueda de sinergias que permitan alcanzar el objetivo de hacer sostenible la generalización del aprendizaje servicio en todo el territorio.

Se presenta el documento con la voluntad de facilitar el debate y la búsqueda de fórmulas de colaboración.

Documento en castellano: Consideraciones para implantar el aprendizaje servicio en el ámbito local

Document català: Consideracions per implantar l’aprenentatge servei a l’àmbit local


L’aprenentatge servei a les entitats

El Consell d’Innovació Pedagògica (CIP), impulsat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), va néixer amb l’objectiu de fomentar la coordinació entre les entitats que oferien activitats educatives, en horari lectiu, als centres educatius de la ciutat.

El Consell d’Innovació Pedagògica està format per una comunitat de més de 180 institucions compromeses en la construcció de ciutat educadora a través de la creació i la generació d’experiències educatives.

En els darrers anys, el CIP ha volgut tenir un paper clau en la difusió, l’extensió i la consolidació de l’aprenentatge servei entre les entitats que en formen part. És per aquest motiu que s’ha fet una aposta clara i decidida per incorporar l’aprenentatge servei a les seves entitats com una nova manera d’abordar les propostes pedagògiques i relacionar-se amb els centres educatius.

Per portar-ho a terme, ha comptat des del primer moment amb l’aliança del Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei, el GREM de la Universitat de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), organitzacions que promouen l’aprenentatge servei com a metodologia per al desenvolupament de projectes entre entitats del CIP i els centres educatius de la ciutat de Barcelona

Aquest procés es va iniciar el curs 2016-2017, i des de llavors té com a objectius principals donar a conèixer l’aprenentatge servei entre les entitats del CIP, afavorir el desenvolupament de nous projectes i ajudar a consolidar i millorar els que ja existien en clau de qualitat pedagògica.

Per contribuir a assolir aquests objectius s’ha publicat la guia El potencial transformador de les entitats, que han escrit Laura Rubio (Universitat de Barcelona i Centre Promotor d’Aprenentatge Servei) i Blanca Romañá (Centre Promotor d’Aprenentatge Servei), i que esperem us sigui d’utilitat.

Rubio, L. i Romañá, B. (2021): El potencial transformador de les entitats. Barcelona, Consell d’Innovació Pedagògica, IMEB, Ajuntament de Barcelona.

Descarrega aquí la guia.


Guia ApS Residus-Recursos

L’educació, la conscienciació i la participació són part fonamental de tota estratègia de sostenibilitat i salut ambiental, i si parlem de recollida selectiva i bona gestió dels residus urbans, són una peça imprescindible per obtenir bons resultats en la prevenció, recuperació i reciclatge dels RESIDUS, que veiem i anomenem RECURSOS, com aquesta guia proposa. Es per això que a ECOEMBES parlem d’ “El poder de la col·laboració” com a lema d’aquesta concepció, on empreses, administracions públiques, comerços i ciutadania són part del reciclatge.

L’Educació Ambiental ha format part del model de recollida selectiva i reciclatge d’envasos lleugers d’ECOEMBES des del nostre inici, el 1997, creient que una societat educada en la sostenibilitat cuidarà el medi ambient a través del reciclatge, l’estalvi d’aigua, etc. Aquesta convicció es materialitza avui en projectes als quals volem donar la màxima importància, com Naturaliza, el programa de materials curriculars transversals per al medi ambient (economia circular, conflictes ambientals, canvi global, etc.), o les Aules Libera, un programa adreçat a centres educatius dins el Projecte LIBERA – que portem a terme junt amb SEO/BirdLife – de prevenció, coneixement i acció contra la Brossalesa, o abandonament de residus al medi.

(més…)

ApS y Educación para la Justicia Global

JPG GuiaCon esta guía, Laura Rubio y Laura Luchetti acercan el mundo del aprendizaje servicio a las entidades sociales y, en particular, a las vinculadas a los Derechos Humanos y la solidaridad. El documento que se presenta propone nuevas formas de educación en la justicia global. Lo hace partiendo de la base que la transformación social es necesaria para desarrollar un sistema educativo que incorpore la justicia global al currículo escolar.

Esta guía ha sido posible gracias al trabajo compartido entre LaFede.cat-Organizaciones para la Justicia Global, el Ayuntamiento de Barcelona, el Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio, el Consorcio de Educación de Barcelona y el Grupo de Investigación en Educación Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona.

Su contenido parte del seminario de trabajo que, en el marco de la estrategia de Educación para el Desarrollo, ha impulsado la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona. Las experiencias que incluye la guía son una muestra de su gran trabajo y de su aportación en este ámbito. Las entidades participantes son:

ACNUR Cataluña; Arquitectura Sin Fronteras; Asamblea de Cooperación por la Paz; Asociación Cultural elParlante; Associació Intercultural Llatins per Catalunya; Avalon; Centre d’Estudis Africans; Edualter; Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (ISF Cataluña); Farmamundi; Fundación ADSIS; Fundación Akwaba; Fundación Intered Cataluña; Fundación Paz y Solidaridad (CCOO); Fundación Save the Children; Observatorio de la Salud Visual; Plataforma Contra les Violències de Gènere; Setem Cataluña; Solidaridad Educación y Desarrollo; Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya; Programa Reutilitza de la Universitat Politècnica de Catalunya.

ApS, paz, Derechos Humanos y solidaridad


 

Reflexió i aprenentatge servei

Captura de pantalla 2018-05-14 a les 12.08.59

Marta Ballvé – L’aprenentatge servei és una metodologia que no queda definida només per una tasca que es fa al servei de la comunitat, sinó que es tracta d’un projecte educatiu ben articulat que dona protagonisme a infants i joves i fomenta la seva participació dins la comunitat. A la cuina dels projectes d’aprenentatge servei, trobem diferents ingredients que no poden faltar i que es corresponen amb els seus dinamismes: necessitats, servei, aprenentatge, participació, cooperació, reconeixement, parteneriat, etc. Però hi ha un ingredient que aglutina tots els anteriors, els dona un valor afegit i els enriqueix: la reflexió

Com deia John Dewey (1971), “només s’aprèn allò que es fa”, però és imprescindible integrar la reflexió com un component inherent a la mateixa pràctica per assegurar l’adquisició de coneixements, el desenvolupament d’habilitats i l’apropiació de valors que tenen com a punt de partida l’activitat

Aquesta guia vol ser una eina per potenciar la importància de la reflexió en els projectes d’aprenentatge servei. Ens ofereix algunes pistes sobre quins poden ser els moments del projecte en què convé crear espais de reflexió, quins són els agents de reflexió, quins lligams podem establir amb l’avaluació dels projectes, quins recursos ens permeten potenciar espais de reflexió…, entre d’altres. Tots els recursos proposats al llarg de la guia es troben explicats i exemplificats a l’annex del final del document.

Descarregar la guiahttp://www.fbofill.cat/sites/default/files/aps_lareflexio_260318.pdf


 

Reconèixer per educar

 

Captura de pantalla 2017-12-03 a les 20.11.58

Xus Martín, Josep Puig i Mònica Gijón Reconèixer per educar. Com incorporar l’aprenentatge servei a l’educació social? Barcelona, Fundació Bofill, 2017.

Aquesta guia parteix del nucli filosòfic de l’aprenentatge servei: la força que pel desenvolupament personal i la construcció de la convivència tenen l’altruisme i l’ajuda mútua. Rebre ajuda i donar ajuda és un doble principi bàsic de l’educació.

Estem davant d’una proposta per apropar-se a l’Educació Social des del reconeixement de les persones en risc d’exclusió social. Més enllà de l’assistència i l’acompanyament necessaris, educar també és atribuir a les persones vulnerables dignitat i capacitat de donar. El reconeixement es concreta a través de dos dinamismes: construir una relació educativa que apoderi i oferir oportunitats de contribuir de manera altruista en la comunitat. En la guia es presenten aquests dinamismes i es proposen pràctiques de relació i pràctiques centrades en el do. En concret, l’aprenentatge servei i l’ajut entre iguals. Per últim s’apunten alguns eixos d’intervenció comuns a la gran diversitat de projectes d’educació social.

En l’actualitat algunes entitats socials que treballen amb persones en situació d’exclusió i vulnerabilitat han incorporat a la seva tasca la filosofia de l’aprenentatge servei i l’estan concretant en pràctiques de servei a la comunitat i d’ajuda entre iguals. Experiències que esperem veure créixer i estendre’s. Aquesta guia és el resultat d’aquests assajos i és alhora un horitzó per seguir millorant.

Per descarregar i llegir la guia:  http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/reconeixer_per_educar.pdf


 

65 experiències d’ApS

captura-de-pantalla-2017-02-02-a-les-19-25-48

En les passades Jornades d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei es van presentar seixanta-cinc experiències diferents en format de pòster. Ara el Centre Promotor de l’ApS ha publicat un document que les recull. És una bona oportunitat per comprovar la varietat de realitzacions i per descobrir alguna idea que ens pot inspirar.

Descarregar el document:

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/Recull%20posters%20presentats%206a%20Jornada%20APS.pdf

Aprenentatge Servei i Gent Gran

Captura de pantalla 2016-08-31 a les 16.45.41El Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei segueix amb la política de publicacions que ajuden a diversificar les propostes d’aprenentatge servei i a millorar la seva qualitat.

En aquesta ocasió, el treball d’Anna Ramis –Aprenentatge Servei i Gent Gran– fa una doble lectura del paper de les persones grans a l’aprenentatge servei: com a receptors de les accions dels infants i joves que s’apropen a ells, i com a protagonistes de les accions de servei que les mateixes persones grans poden aportar a la societat.

Com diu l’autora, la vellesa ja no està tant associada com anys enrere a la decadència ni a la pèrdua de capacitats físiques i cognitives. L’envelliment s’associa cada cop més a conceptes com autonomia, compromís, saviesa i qualitat de vida. L’augment de l’esperança de vida ha provocat que les persones jubilades puguin viure aquesta etapa com un període ple d’oportunitats. Cal, però, promoure mesures per aconseguir un envelliment actiu i per aprendre al llarg de tota la vida. L’aprenentatge servei és una eina per aconseguir-ho.

Per baixar la guiaAprenentatge Servei i Gent Gran

Guia pràctica: ApS, pau, drets humans i solidaritat

Captura de pantalla 2016-02-04 a les 17.51.15Són molts els projectes d’aprenentatge servei que necessiten una entitat externa per a desenvolupar-se. Laura Rubio i Laura Luchetti apropen el món de l’ApS a les entitats en general i, en particular, a les vinculades als drets humans i la solidaritat, a través d’aquesta guia. El document que hi ha enllaçat proposa noves formes d’educació en la justícia global partint de la base que la transformació social és necessària per a desenvolupar un sistema educatiu capaç d’incorporar la justícia global al currículum escolar i treballar-lo de forma conjunta amb aquells entitats que hi tenen una incidència directa.

Descarrega’t la guia aquí

Guia pràctica: avaluem els projectes d’aprenentatge servei

Captura de pantalla 2015-11-04 a les 13.44.35Ara que el curs ja està en marxa i que la majoria dels projectes ja han tirat endavant, és moment de pensar com es tiraran endavant i, sobretot, com s’avaluarà l’impacte que hagin tingut al centre. És per això que us apropem una eina que pot ser d’utilitat per a tots aquells que necessiteu aproximar-vos a fórmules per avaluar els projectes d’aprenentatge servei. La guia ‘Avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge servei’, hi trobareu totes les claus per saber com fer-ho. El GREM posa a disposició dels seus lectors una nova guia pràctica, escrita per Roser Batlle, en què s’expliquen totes les claus de l’avaluació de l’aprenentatge servei.

Descarrega-te-la aquí