Guies

Reconèixer per educar

 

Captura de pantalla 2017-12-03 a les 20.11.58

Xus Martín, Josep Puig i Mònica Gijón Reconèixer per educar. Com incorporar l’aprenentatge servei a l’educació social? Barcelona, Fundació Bofill, 2017.

Aquesta guia parteix del nucli filosòfic de l’aprenentatge servei: la força que pel desenvolupament personal i la construcció de la convivència tenen l’altruisme i l’ajuda mútua. Rebre ajuda i donar ajuda és un doble principi bàsic de l’educació.

Estem davant d’una proposta per apropar-se a l’Educació Social des del reconeixement de les persones en risc d’exclusió social. Més enllà de l’assistència i l’acompanyament necessaris, educar també és atribuir a les persones vulnerables dignitat i capacitat de donar. El reconeixement es concreta a través de dos dinamismes: construir una relació educativa que apoderi i oferir oportunitats de contribuir de manera altruista en la comunitat. En la guia es presenten aquests dinamismes i es proposen pràctiques de relació i pràctiques centrades en el do. En concret, l’aprenentatge servei i l’ajut entre iguals. Per últim s’apunten alguns eixos d’intervenció comuns a la gran diversitat de projectes d’educació social.

En l’actualitat algunes entitats socials que treballen amb persones en situació d’exclusió i vulnerabilitat han incorporat a la seva tasca la filosofia de l’aprenentatge servei i l’estan concretant en pràctiques de servei a la comunitat i d’ajuda entre iguals. Experiències que esperem veure créixer i estendre’s. Aquesta guia és el resultat d’aquests assajos i és alhora un horitzó per seguir millorant.

Per descarregar i llegir la guia:  http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/reconeixer_per_educar.pdf


 

Anuncis

65 experiències d’ApS

captura-de-pantalla-2017-02-02-a-les-19-25-48

En les passades Jornades d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei es van presentar seixanta-cinc experiències diferents en format de pòster. Ara el Centre Promotor de l’ApS ha publicat un document que les recull. És una bona oportunitat per comprovar la varietat de realitzacions i per descobrir alguna idea que ens pot inspirar.

Descarregar el document:

http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/Recull%20posters%20presentats%206a%20Jornada%20APS.pdf

Aprenentatge Servei i Gent Gran

Captura de pantalla 2016-08-31 a les 16.45.41El Centre Promotor de l’Aprenentatge Servei segueix amb la política de publicacions que ajuden a diversificar les propostes d’aprenentatge servei i a millorar la seva qualitat.

En aquesta ocasió, el treball d’Anna Ramis –Aprenentatge Servei i Gent Gran– fa una doble lectura del paper de les persones grans a l’aprenentatge servei: com a receptors de les accions dels infants i joves que s’apropen a ells, i com a protagonistes de les accions de servei que les mateixes persones grans poden aportar a la societat.

Com diu l’autora, la vellesa ja no està tant associada com anys enrere a la decadència ni a la pèrdua de capacitats físiques i cognitives. L’envelliment s’associa cada cop més a conceptes com autonomia, compromís, saviesa i qualitat de vida. L’augment de l’esperança de vida ha provocat que les persones jubilades puguin viure aquesta etapa com un període ple d’oportunitats. Cal, però, promoure mesures per aconseguir un envelliment actiu i per aprendre al llarg de tota la vida. L’aprenentatge servei és una eina per aconseguir-ho.

Per baixar la guiaAprenentatge Servei i Gent Gran

Guia pràctica: ApS, pau, drets humans i solidaritat

Captura de pantalla 2016-02-04 a les 17.51.15Són molts els projectes d’aprenentatge servei que necessiten una entitat externa per a desenvolupar-se. Laura Rubio i Laura Luchetti apropen el món de l’ApS a les entitats en general i, en particular, a les vinculades als drets humans i la solidaritat, a través d’aquesta guia. El document que hi ha enllaçat proposa noves formes d’educació en la justícia global partint de la base que la transformació social és necessària per a desenvolupar un sistema educatiu capaç d’incorporar la justícia global al currículum escolar i treballar-lo de forma conjunta amb aquells entitats que hi tenen una incidència directa.

Descarrega’t la guia aquí

Guia pràctica: avaluem els projectes d’aprenentatge servei

Captura de pantalla 2015-11-04 a les 13.44.35Ara que el curs ja està en marxa i que la majoria dels projectes ja han tirat endavant, és moment de pensar com es tiraran endavant i, sobretot, com s’avaluarà l’impacte que hagin tingut al centre. És per això que us apropem una eina que pot ser d’utilitat per a tots aquells que necessiteu aproximar-vos a fórmules per avaluar els projectes d’aprenentatge servei. La guia ‘Avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge servei’, hi trobareu totes les claus per saber com fer-ho. El GREM posa a disposició dels seus lectors una nova guia pràctica, escrita per Roser Batlle, en què s’expliquen totes les claus de l’avaluació de l’aprenentatge servei.

Descarrega-te-la aquí 

Guia pràctica: “Universitaris que col·laboren amb entitats socials”

La guia vol orientar i sensibilitzar els estudiants a l’hora de prendre determinades decisions o dissenyar projectes

Guia pràctica: "Universitaris que col·laboren amb entitats socials"

Guia pràctica: “Universitaris que col·laboren amb entitats socials”

La Taula del Tercer Sector, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, ha publicat la guia “Universitaris que col.laboren amb entitats socials, en el marc de la seva activitat acadèmica”. Es tracta d’una publicació adreçada tant a les entitats del Tercer Sector Social com als universitaris, destinada a fomentar que algunes de les activitats acadèmiques que han de dur a terme els universitaris en el transcurs de la seva formació puguin ser útils per a entitats socials.

La guia, per tant, pretén orientar i sensibilitzar els universitaris perquè a l’hora de planejar un període de pràctiques, fer un treball de fi de grau o de màster, pensar un projecte d’aprenentatge servei, o organitzar el doctorat, tinguin en compte la possibilitat que aquesta activitat pugui esdevenir útil per a una entitat social. I de l’altra, pretén donar a conèixer a les entitats socials aquestes diverses modalitats de col·laboració, perquè aprofitin els avantatges que pot suposar de resoldre determinades necessitats de l’entitat per mitjà de la col·laboració acadèmica de joves universitaris.
Les entitats socials podem ajudar als universitaris a prendre consciència de les necessitats de les persones vulnerables dels nostres barris, pobles o ciutats, i comprende’n les seves causes. Per això, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya posa a l’abast de les entitats socials aquesta guia amb les orientacions bàsiques per col·laborar amb l’àmbit universitari, en diferents modalitats entre les quals hi ha les l’Aprenentatge i Servei, el Treball de Fi de Grau, el Treball de Fi de Màster, les pràctiques universitàries i el Doctorat Industrial.

Podeu consultar o descarregar-vos la guia, aquí.

Guia pràctica: Fem projectes d’ApS

Recursos, testimonis i exemples per desenvolupar l’aprenentatge servei en el lleure 

Captura de pantalla 2015-10-23 a les 9.30.22 Descarrega’t la guia sencera aquíEl Grup de Recerca en Educació Moral posa a disposició una nova guia pràctica per a dissenyar projectes d’aprenentatge servei, aquesta vegada en l’àmbit del lleure. En aquest document coordinat per Xus Martín hi trobareu totes les orientacions clau per poder desenvolupar un projecte d’AaPS en el lleure. La guia s’ordena seguint la seqüència de les fases d’un projecte i els exemples i els testimonis que inspiren cada fase corresponen als projectes realitzats pels agrupaments participants en l’experiència Aprenentatge Servei i Pedagogia del Pro- jecte del Laboratori d’Acció i Innovació Educativa de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

Descarrega’t la guia sencera aquí

Guia pràctica: aprenentatge servei i inclusió social

La guia orienta els docents a dissenyar projectes d’ApS vinculats a processos inclusius

Captura de pantalla 2015-09-07 a les 22.51.02El Grup de Recerca en Educació Moral posa a disposició una nova guia pràctica per a dissenyar projectes d’aprenentatge servei vinculats a processos d’inclusió social. I és que les propostes d’aprenentatge servei permeten viure experiències significatives de formació i servei comunitari que, combinats amb espais de reflexió, acompanyament i treball en xarxa poden afavorir la construcció de capital social orientat a la inclusió. Aquesta guia de Mònica Gijón ajudarà els docents a iniciar nous projectes.

Descarrega-te-la en català,castellà o anglès:

Català: Aprenentatge servei inclusió social

Castellà: Aprendizaje servicio e inclusión social

Anglès: Service learning and social inclusion

Aprenentatge servei: com avaluar i millorar els projectes

El GREM i el Centre Promotor d’ApS posen a disposició del públic una rúbrica per a l’autoavaluació i la millora dels projectes d’ApS

Gràfic explicatiu de l'avaluació que s'ha de fer dels projectes d'ApS

Gràfic explicatiu de l’avaluació que s’ha de fer dels projectes d’ApS

La rúbrica és una eina pensada per facilitar l’autoavaluació i la millora de les experiències d’aprenentatge servei. Es presenten dotze dinamismes, ordenats en tres apartats —bàsics, pedagògics i organitzatius— i quatre nivells per a cadascun dels dinamismes. També es proposen maneres d’anàlisi i de debat de les experiències, i també formes de re- presentació gràfica.

Descarrega’t gratuïtament la guia, en l’idioma que et convingui i en el format més adient. T’oferim sis documents, tres en versió reduïda i tres més extensos en català, castellà i anglès.

Clica i descobreix-los!

  • Rúbrica per a l’autoavaluació i la millora dels projectes d’ApS [versió reduïda]
  • Rúbrica per a l’autoavaluació i la millora dels projectes d’ApS [versió extensa]
  • Rúbrica para la autoavaluación y la mejora de los proyectos de ApS [versión reducida]
  • Rúbrica para la autoavaluación y la mejora de los proyectos de ApS [versión extensa]
  • Rubric for self-assessment and enhancement of SL project [short version]
  • Rubric for self-assessment and enhancement of SL projects [long version]