L’escola és una comunitat d’aprenentatge que educa de forma global

IMG_1256

José Palos – L’escola és una entitat que aprèn i que necessita aprendre de la pròpia experiència per poder créixer i millorar pedagògicament. Per això, tant l’alumnat com el professorat han de poder participar en la seva construcció diària com a membres d’un projecte educatiu global, més enllà de la participació a l’aula. També és important una participació àmplia i intensa de les famílies en simbiosi amb el context del qual formen part. S’ha d’aconseguir que el centre esdevingui un espai educatiu que uns i altres sentin com a propi. En aquest sentit, la separació de les etapes educatives en diferents edificis i llocs dificulta el desenvolupament de projectes educatius, que haurien de tenir una coherència al llarg de l’educació de l’alumnat (persistència d’enfocaments, traspàs entre etapes, flexibilitat en el currículum, recursos, etc.).

Això suposa que els centres han de tenir línies de treball i projectes construïts col·lectivament, estables a llarg termini i avaluats periòdicament, amb plantilles estables que assumeixin el projecte educatiu i que s’impliquin i participin més enllà de la seva responsabilitat a l’aula. Per això és necessari establir mecanismes i moments d’anàlisi, reflexió i valoració dels objectius plantejats com a comunitat, de la seva línia pedagògica, dels projectes, de l’organització de la qual es dota, i que tot quedi recollit i sistematitzat com a llegat col·lectiu. Això suposa que el professorat ha d’entendre que és formador i educador, que té una funció de professor reflexiu i d’investigador sobre la seva pràctica, i per això ha de tenir una formació específica sobre aquest tema, així com temps i espais per desenvolupar aquesta comesa (observar, identificar, analitzar, diagnosticar, crear, valorar, avaluar, compartir, corregir, proposar, etc.).

L’escola és un ens que educa de forma sistèmica, amb els seus projectes amb i sense incidència en la comunitat, amb la seva organització, amb el disseny d’espais, les seves normes i horaris, a l’esbarjo, al menjador, amb la selecció de continguts, amb la seva participació en el context, etc. L’alumnat sempre ha de ser al centre de la seva activitat i dels seus objectius; ha de ser el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, però no només en les activitats d’aula, sinó a l’escola en general com a espai en el qual es generen totes les activitats que per definició són educatives. Per això és important que es pensin i creïn els àmbits educatius (participatius, curriculars, metodològics, organitzatius, etc.) i els ambients i espais propicis perquè es generi aprenentatge, es desenvolupin competències i es construeixin valors, atès que l’educació i la formació de l’alumnat és el que dona el sentit al centre educatiu.

A més d’estar oberta al món, l’escola ha de fomentar, en tots els àmbits educatius, la participació real de l’alumnat, del professorat i de les famílies. I organitzativament s’ha de dotar d’una estructura flexible, de mecanismes i normatives que permetin una vida democràtica real i la participació en la gestió de temps, espais, normes, projectes, etc. a través dels seus òrgans de gestió. Cal facilitar el treball en xarxa amb tots els agents implicats. Per això, al centre no es pot respirar imposició, autoritarisme, marginació, relegació, etc., fent sentir que algun membre de la comunitat educativa, i especialment l’alumnat, és l’últim de l’escala. L’escola ha de fer viure, experimentar i construir els valors i principis de convivència, que en alguns casos se solen presentar com a eslògans publicitaris per al dia de les portes obertes, o s’argumenten com a principis bàsics d’un manual quan es vol cridar l’atenció o posar un càstig.

Cal establir nivells de participació, discutits i consensuats, en els diferents àmbits educatius, a través dels quals cada col·lectiu, segons capacitats, interessos i responsabilitats, pugui anar cooperant en la creació de la comunitat d’aprenentatge i el desenvolupament dels projectes consensuats. Això vol dir que el lideratge en un centre ha de ser compartit i socialitzat, fomentant que tant el professorat com l’alumnat desenvolupi i converteixi les seves millors competències en la seva responsabilitat i en una aportació al projecte comú. Això suposa que l’organització del centre ho ha de possibilitar. Tots els col·lectius han de conèixer, assumir, comprendre i participar en el projecte educatiu del centre.

Com a ens que educa de forma global, l’escola ha de ser inclusiva; ha de recollir la diversitat de la realitat social i fomentar la inclusió de les diversitats físiques, culturals, de ritmes i de forma d’aprenentatge. El mateix desenvolupament de la inclusió a les aules, com a projecte del centre, ja suposa una font d’aprenentatge per a l’alumnat i el professorat, tant en conceptes com en valors, perquè l’escola és una representació de la diversitat de la societat (entorn proper, diversitat familiar, immigració…) en la qual han de viure i en la qual hauran de fer les seves aportacions de millora. En aquest marc de diversitat també s’ha de pensar en les competències a prioritzar, en els valors a construir, en els continguts curriculars i en la seva selecció, en les metodologies d’aprenentatge, en els recursos disponibles, en l’avaluació i la seva funció, en els espais, etc. Però la inclusió ha de disposar dels recursos necessaris, i, en els casos en què calgui una atenció molt especialitzada, l’alumnat ha de poder ser atès en centres que li puguin donar aquesta atenció.

És a dir, l’escola ha de ser un espai d’aprenentatge autèntic i una entitat que ha de fomentar una educació global, vinculant-la amb la realitat propera i global amb la participació real de tota la comunitat educativa, i ha de tenir presents les individualitats i la diversitat de recursos que ofereix o hauria d’oferir la societat en un enfocament integral de les persones en totes les seves dimensions.

Aquest article també ha estat publicat al Diario de la Educación


 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s